kamarasa


  • Semena-mena

    “Anjing!” saya lupa kapan terakhir kali saya memaki orang dengan umpatan ini. …

  • Sepaket Perjalanan Pilihan

    “Edan… bla bla bla… Pegawai berhenti lagi.. bla.. bla..bla.. Tiap pagi nyokap…