myworld


  • Life lesson #43

       Teman, kata-kata itu sering kali menjelma doa ~Blueismycolour  Dear friend, words…