morninglight


  • Life lesson #52

       Tentang kebetulan-kebetulan yang kamu beri nama keberuntungan atau kemalangan, mungkin itu…

  • Ke-tak (pasti) an 

    Teman, hidup itu tentang ketakpastian yang pasti. Sepasti matahari akan bersinar esok…