30haribercerita2019


  • Bangsawan Toraya

        Bangsawan, orang raja, to raja, tau raya itulah asal muasal…